O SPRZEDAWCY
Sklep Fundacji Dobra Porażka
FUNDACJA DOBRA PORAŻKA
NIP: 5842779216

Lęborska 3B
80-386 Gdańsk
Polska


Adres e-mail: jarek.lojewski@dobraporazka.pl
Numer telefonu: 606724402

Podmiot wpisany do REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ pod numerem 0000758134 przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.